fbpx

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Dovol mi, prosím, tě seznámit s ochranou tvých osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce tvých údajů?

Já Ing. arch. Tereza Fišerová Kantůrková, IČO: 02669536, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Praha 9. Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: terez.kanturkova@gmail.com

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat tvoje osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování


Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

✦ poskytování služeb, plnění smlouvy:
tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží. )

✦vedení účetnictví: 
Jsi-li zákazník, tvoje osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

✦marketing – zasílání newsletterů :
Tvoje osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého 
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

✦pokročilý marketing na základě souhlasu:
Pouze na základě tvého souhlasu ti můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvoji IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš, a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K tvým osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartEmailling
Mailchimp 
Facebook
Google
účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji ti však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: fiserova.terez@gmail.com

Máš právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 30 dní, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvoje nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že ti informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě,abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasílám jsi-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si tě ujistit, že já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez tvého souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 2.7.2020

Zásady ochrany osobních údajůObchodní podmínky
© 2023
Top